Baumit MPA 35

Krečno – cementni mašinski malter za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Zaribana površina.

Zrno ≤2 mm.
Potrošnja: ca. 14 kg/m2/cm
Izdašnost: ca. 1,4m2/džaku za 2 cm debljine maltera

Baumit GlättPutz

Jednoslojni gipsano – krečni mašinski malter za unutrašnje nanošenje. Površina gletovana.
Zrno 1mm.
Potrošnja: ca. 11 kg/m2/cm
Izdašnost: ca. 3,6m2/džaku za 1 cm debljine maltera
Baumit SuperGlätt Putz

Jednoslojni gipsano – krečni mašinski malter za unutrašnje nanošenje. Površina gletovana.
Zrno 1mm.

Potrošnja: ca. 10 kg/m2/cm
Džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
Džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg

Baumit MPI 25

Krečno – cementni mašinski malter za unutrašnju upotrebu. Zrno 1mm.
Zaribana površina.

Potrošnja: ca. 14 kg/m2/cm
Izdašnost: ca. 3m2/džaku za 1 cm debljine maltera
Džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg