Kaseta za razdelnike Uzidna

 

Kaseta za razdelnike, koristi se u sistemima centralnog grejanja, vodovoda i sanitarne vode za smeštanje potrebne opreme, razdelnika, sabirnika, pumpi, ventila, merno-regulacione opreme i dr.

 Kaseta se izrađuje od pocinkovanog i hladnovaljanog lima, debljine 0.8 mm ili 1.0 mm,  Sa bocnih strana su proseceni otvori za prolaz instalacije.

Ram  i vrata se  plastificiraju u belu boju.

Ram sa vratima je podesiv po dubini 0-60 mm.

Isporučuje se sa bravicom, ključem i nosačem za sabirnike i razdelnike.

 

Standardne dimenzije kasete su: širina od 400 mm do 1000 mm, visina 450 mm. Dubina kasete je 110 mm.