Kaseta za kalorimetre

Kaseta za kalorimetre,razdelnike, koristi se u sistemima centralnog grejanja, vodovoda i sanitarne vode za smeštanje potrebne opreme, razdelnika, sabirnika, pumpi, ventila, merno-regulacione opreme i dr.

Kaseta se izrađuje od hladnovaljanog lima, debljine 0.8 mm ili 1.0 mm,
Sa donje strane je otvor za ulaz cevi iz instalacije.
Cela se plastificira u belu boju.

Isporučuje se sa bravicom, ključem i nosačem za sabirnike i razdelnike.

Standardne dimenzije kasete su: širina od 500 mm, 600 mm, 720 mm, do 1000 mm, visina 500 mm do 1350 mm. Dubina kasete je od 110 mm do 150 mm.