Kaseta za vodomere 

Kaseta za vodomere, koristi se u sistemima vodovoda i sanitarne vode za smeštanje potrebne opreme, ventila, merno-regulacione opreme i dr.

Kaseta se izrađuje od pocinkovanog i hladnovaljanog lima, debljine 0.8 mm ili 1.0 mm, Sa bočnih strana su prosečeni otvori za prolaz instalacije.

Ram i vrata se plastificiraju u belu boju.
Ram sa vratima je podesiv po dubini 0-60 mm.
Isporučuje se sa bravicom i ključem.

Standardne dimenzije kasete su: širina od 500 mm, 600 mm, 720 mm, do 1000 mm, visina 500 mm do 1350 mm. Dubina kasete je od 110 mm do 250 mm.