Električne mini kotlarnice Nazidne

Telo kotlarnice je izradjeno od kotlovskog toplovaljanog lima debljine 3 mm, a plast kotlarnice je izradjen od hladnovaljanog lima debljine 0.8 mm.Telo kotlarnice je izolovano samolepljivom izolacijom, koja sprečava gubitak energije i toplote, i daje optimalni učinak kotlu.

Strujna grupa sa kontaktorima je izdvojena pregradom od metalnih delova kotla i povezana je silikonskim provodnicima sa grejačima.

U sklopu mini kotlarnice se nalazi cirkulaciona pumpa, koja je standardna 1”,a može se staviti i pumpa samodulirajucim radom, po želji kupca,sto je poželjno kod podnog grejanja.

U kotlarnici je ugradjena i exp posuda 8 lit, ventil sigurnosti, odzračno lonče, slavina za punjenje i pražnjenje vode u sistem.

Automatika kotla (termostati) kontrolise radne parametre medija – vode u sistemu.

Elektro grejači se nalaze sa donje strane kotla i uvek su potopljeni, sto kotlu daje duži radni vek.

Električne mini kotlarnice se izradjuju sa izvodima napojnog voda sa gornje bočne strane kotla, a povratnog sa donje bočne strane kotla, što omogućuje bolju izmenu u samom kotlu i da kotao ne može ostati bez vode.

Električne mini kotlarnice se izradjuju u snagama od 6 kw,9 kw,12 kw,18 kw,24 kw.

Mogu biti nazidne, što je standardna izvedba, a mogu biti i samostojeće sa nogicama, gde je u sklopu mini kotlarnice ugradjen sabirnik i razdelnik do 8 krugova, gde kupcu ostaje samo da kotao spoji alupex cevima sa radijatorima.

A mogu biti i ugradni koji se stavljaju u zid, i išto se može u ugradnom staviti sabirnik i razdelnik unutar kotla, po želji kupca.

– GARNTNI LIST

– UPUTSTVO EKO MK

– SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI EK I MK